Currently browsing category

bajet belanjawan

Teks Penuh Ucapan Belanjawan 2012

“DASAR TRANSFORMASI NASIONAL: BAJET MEMBELA RAKYAT, MENSEJAHTERA NEGARA” Tuan Yang di-Pertua, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2012 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu” dibaca bagi kali kedua. MUQADDIMAH Saya mulakan …

Belanjawan 2012 | 7 Oktober 2011

Teks Penuh Belanjawan 2012 Live Streaming Belanjawan 2012!!! Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan Belanjawan 2012 akan dibentangkan di Parlimen pada 7 Oktober 2011. Beliau berkata, Belanjawan 2012 akan menjurus ke arah mencapai negara pendapatan tinggi pada 2020. “Marilah kita bekerja bersama-sama untuk menjadikannya satu realiti,” katanya ketika …

Close