Ketahui 10 Agama Terbesar Di Dunia

10 Agama Terbesar Di Dunia | Maksud agama jika dirujuk daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bersinonim dengan kepercayaan, ajaran, pegangan, anutan, ikutan, pedoman, petunjuk, ketuhanan, keimanan, din, akidah.

Tahukah anda apakah 10 agama yang terbesar di dunia?

1. Kristian (2.1 million)

Agama Kristian adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Jesus Kristus. Agama ini meyakini Jesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa.

2. Islam (1.5 million)

Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti “seorang yang tunduk kepada Tuhan”, atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi lelaki dan Muslimah bagi perempuan. Agama Islam mengajar bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan bersungguh-sungguh bahawa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah.

3. Agnostic / Agama yang berpandangan bahawa Tuhan tidak dapat diketahui (1.1 million)

Agnostisisme adalah suatu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu menuntut tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafizika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal fikiran manusia yang terbatas. Seorang agnostik mengatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk dapat mengetahui secara terperinci pengetahuan tentang “Yang-Mutlak”; atau , dapat dikatakan juga, bahawa walaupun perasaan secara subjektif dimungkinkan, namun secara objektif pada dasarnya mereka tidak memiliki informasi yang dapat disahkan.

4. Hindu (1 million)

Agama Hindu (Sanskerta: Sanātana Dharma सनातन धर्म “Kebenaran Abadi”), dan Vaidika-Dharma (“Pengetahuan Kebenaran”) adalah sebuah agama yang berasal dari benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini dianggarkan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini.

5. Buddha (500 juta)

Buddha (Sanskerta: बुद्ध bererti. Mereka yang Sedar, Yang mencapai pencerahan sejati. dari perkataan Sanskerta: “Budh”, untuk mengetahui) merupakan gelaran kepada individu yang menyadari potensi penuh mereka untuk memajukan diri dan yang berkembang kesedarannya. Dalam penggunaan kontemporari, ia sering digunakan untuk merujuk Siddharta Gautama, guru agama dan pendiri Agama Buddha (dianggap “Buddha bagi waktu ini”). Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sedar.

6. Indigenous/Agama Adat (450 juta)

Indigenous adalah orang-orang, komuniti, dan bangsa yang asli di daerah tertentu. Banyak adat budaya merupakan minoriti yang menonjol dalam masyarakat majoriti budaya kebaratan, dan mereka biasanya bermaksud menuju melestarikan, menghidupkan, dan meningkatkan perpaduan dan keunikan nilai-nilai tradisional mereka, sosial dan adat istiadat, bersama dengan upaya sungguh-sungguh untuk mengirimkan pengetahuan ini untuk generasi mendatang. Agama Indigenous masih banyak ditemui di kawasan benua Afrika, Amerika dan Asia.

7. Chinese tradisional (400 juta)

Kepercayaan tradisional Tionghoa ialah tradisi kepercayaan rakyat yang dipercayai oleh kebanyakan bangsa Tionghoa dari suku Han. Kepercayaan ini tidak mempunyai kitab suci rasmi dan sering merupakan sinkretisme antara beberapa kepercayaan atau falsafah antara lain Buddhisme, Konfusianisme dan Taoisme. Kepercayaan tradisional Tionghoa ini juga mengutamakan lokalisma seperti dapat dilihat pada penghormatan pada datuk di kalangan Tionghoa di Sumatera sebagai pengaruh dari kebudayaan Melayu.

8. Shinto (27 – 65 juta)

Shinto (神道 Shintō?, secara harfiah bermakna “jalan/jalur dewa”) adalah sebuah agama yang berasal dari Jepun. Dari masa Restorasi Meiji hingga akhir Perang Dunia II, Shinto adalah agama rasmi di Jepun.

Agama Shinto melibatkan penyembahan kami, yang boleh diterjemahkan sebagai dewa, roh alam, atau sekadar kehadiran spiritual. Sebagian kami berasal dari daerah setempat dan boleh dianggap sebagai roh yang mewakili daerah tersebut, namun kami lainnya mewakili benda-benda dan proses alami utama, misalnya Amaterasu, sang dewi matahari.

9. Sikh (25 juta)

Sikhisme (bahasa Punjabi: ਸਿੱਖੀ) adalah salah satu agama terbesar di dunia. Agama ini berkembang terutamanya pada abad ke-16 dan 17 di India. Kata Sikhisme berasal dari kata Sikh, yang berarti “murid” atau “pelajar”. Kepercayaan-kepercayaan utama dalam Sikhisme adalah: Percaya dalam satu Tuhan yang pantheistik. Kalimat pembuka dalam naskah-naskah Sikh hanya sepanjang dua kata, dan mencerminkan kepercayaan dasar seluruh umat yang taat pada ajaran-ajaran dalam Sikhisme: Ek Onkar (Satu Tuhan). Ajaran Sepuluh Guru Sikh (serta para cendekiawan Muslim dan Hindu yang diterima) dapat ditemukan dalam Guru Granth Sahib.

10. Yahudi (18 juta)

Yahudiah (Yudaisme) adalah kepercayaan yang unik untuk orang/bangsa Yahudi (penduduk negara Israel mahupun orang Israel yang bermukim di luar negeri). Inti pati kepercayaan penganut agama Yahudi adalah wujudnya Tuhan yang Maha Esa, pencipta dunia yang menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan di Mesir, menurunkan undang-undang Tuhan (Torah) kepada mereka dan memilih mereka sebagai cahaya kepada manusia sedunia.

Kitab Suci agama Yahudi menulis Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa beliau dan cucu-cicitnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada Tuhan. Perjanjian ini kemudian diulangi oleh Ishak dan Yakub. Dan kerana Ishak dan Yakub menurunkan bangsa Yahudi, maka mereka meyakini bahwa merekalah bangsa yang terpilih. Penganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab khusus, seperti mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada Tuhan. Sebagai balasannya, mereka akan menerima cinta serta perlindungan Tuhan. Tuhan kemudian menganugerahkan mereka Sepuluh Perintah Allah melalui pemimpin mereka, Musa.

Nota:
Kristian: 1,1 million adalah Katolik
Islam: 1 million adalah Sunni

– berita unik

Facebook Comments

Incoming search terms:

  • agama rasmi israel (21)
  • agama rasmi jepun (18)
  • agama shinto di jepun (17)
Close